SHIPPING FORMS

Shipper's Letter of Instructions:
Hong Kong Shanghai Guangzhou
Shipping Order:
Hong Kong Shanghai Guangzhou